RSS订阅
  站点地图
  邮件服务
  松江教育网
今天:  
全站搜索
 
保育保健
首页  >  保育保健  >  每周食谱  
概况
人员介绍
厨师
工作介绍
每周食谱
疾病预防
每周食谱
2017年9月第1周
发布日期:2017-09-05 12:50:827

 1-1     九亭第五幼儿园菜谱登记表    20179

          单位: /10

日期

 

 

 

 

91

 

 

 

 

周五

早点

 

 

 

 

牛奶+饼干

 

 

主食

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番茄鸡蛋肉丝面条

刀切馒头一人一只

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番茄200

 

 

 

 

鸡蛋60

 

 

 

 

肉末200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水果

 

 

 

 

 

肥胖儿

 

 

 

 

 

体弱儿

加餐

病号菜

 

 

 

 

 

午点

 

 

 

 

 面包一人一只

备注

 

 

 

 

 

 

 

总部:400       

分部:200         

 

 

文章作者:九亭五幼
文章出处:

文章浏览次数: